Polityka Prywatności

§ 1. DANE OSOBOWE

1. Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem przekazanych nam danych osobowych jest Papaya Films sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiślanej 8, 00-317 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248028, NIP 113-25-90-223, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 PLN, zwana dalej Administratorem.
Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: office@papaya-films.com.

2. Jakie dane zbieramy i jaki jest cel ich przetwarzania?

Zbieramy dane, które zostawiasz w ramach poruszania się po naszych serwisach internetowych (o plikach cookie dowiesz się więcej w §2 poniżej). Te dane wykorzystamy, aby lepiej dopasować nasze usługi oraz przekazywane treści pod Twoje upodobania oraz do analizy ruchu na naszej stronie.
Dodatkowo możemy zbierać inne dane, takie jak imię i nazwisko, adres email, jeśli sam nam je podałeś subskrybując nasz newsletter - dane te wykorzystamy wyłącznie w tym celu.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach konieczne do realizacji celów określonych powyżej.

3. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

W zależności od przypadku, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych może być:
• prawnie uzasadniony interes administratora – dotyczy to przede wszystkim podstawowych danych analitycznych (pliki cookies);
• twoja wyraźna zgoda – np. subskrypcja newsletteru;
• realizacja umowy, na potrzeby której udostępniłeś nam swoje dane – np. rejestracja na Warsztaty – więcej o przetwarzaniu danych na potrzeby Warsztatów znajdziesz w Regulaminie Papaya Films Academy.
Jeżeli uzyskamy Twoje dane na innej podstawie poinformujemy Cię o tym w celu ustalenia dalszych kroków.

4. Czy Twoje dane będą przetwarzane automatycznie?

Jeśli wyrazisz zgodę na to zgodę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym będą podlegały profilowaniu, aby umożliwić nam lepsze dopasowanie naszych usług oraz przekazywanych treści (również reklamowych) pod Twoje upodobania. Jeżeli nie wyrazisz takiej zgody, nie będziemy mogli dopasowywać naszych treści dla Ciebie.

5. Przez jaki czas będziemy przetwarzać dane?

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, np. dane otrzymane na potrzeby newsletteru będą przechowywane do czasu, aż wypiszesz się z jego subskrypcji lub do czasu naszej rezygnacji z wysyłki newsletterów.

6. Kto ma dostęp do Twoich danych?

Administrator może powierzyć Twoje dane swoim podwykonawcom zajmującym się świadczeniem usług w zakresie niezbędnym dla realizacji celów przetwarzania, tj. m.in. MailChimp zajmującej się wysyłaniem newsletterów lub swoim współpracownikom w celu kontynuowania korespondencji emailowej którą nawiązaliśmy. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, stosujemy standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

7. Jakie masz prawa?

• Masz prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
• Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a także do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie zgody). Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
• W przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


§ 2. PLIKI COOKIES

1. Pliki cookie

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Podobnie postępuje większość dużych witryn internetowych.

2. Czym są pliki cookie?

„Cookie” to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym internauty w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób zapamiętać na dłużej czynności i preferencje internauty (takie jak nazwa użytkownika, język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy
powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

3. Jak używamy plików cookie?

Korzystamy z plików cookies w celu zapamiętania kolejności działań i identyfikacji każdego użytkownika na witrynie i badania zachowań internauty przeglądającego stronę internetową. Są to tzw. sesyjne pliki cookies, które pozostają na komputerze internauty tylko na czas jednej wizyty, oraz
permanentne pliki cookies, pozostające przez dłuższy okres. Pliki cookies nie są wykorzystywane do innych celów niż wyżej wskazane. Zgoda na korzystanie z plików cookies może zostać wycofana poprzez ich samodzielne usunięcie.

4. Jak kontrolować pliki cookie

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać – szczegóły są dostępne na stronie www.aboutcookies.org. Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na
danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna.
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.